Naručivanje

Reference

Mc Donald’s

Vlasnik licence Winfried Schmitz o uspješnoj uporabi bezvodnog pisoara Uridan.

Elliott

Kevin Rouse – Izvršni direktor marketinga u Elliotu o uspješnoj suradnji s Uridanom.

Bowling Palace

Uspješna suradnja s Uridanom.